sito01 sito03
sito04 sito02
    »   długość, średnica, ilość frakcji dostosowane do wymogów technologicznych
    »   sito kompletnie obudowane, wyposażone w podesty, pokrywy oraz wejście inspekcyjne               
         do wnętrza bębna
    »   możliwość zastosowania instalacji odpylającej
    »   możliwość zastosowania noży pomocniczych do rozrywania worków foliowych
    »   oczka sita zabezpieczone przed nawijaniem odpadów
    »   wymienialne pokrywy bębna sita (możliwość zmiany wielkości frakcji)

Systemy sterowania dowolnymi ciągami technologicznymi z możliwością
podłączenia do komputera.

Na bazie urządzeń produkcji własnej oraz firm kooperujących oferujemy dostawy
kompletnych linii sortowniczych, zarówno do zmieszanych odpadów komunalnych, jak i do
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
SITA BĘBNOWE DO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH