przelanc01 przelanc02
PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW CIĘŻKICH


    »   taśma przenośnika prowadzona na bocznych łańcuchach i wzmocniona
         poprzecznymi profilami
    »   możliwość zaginania biegu przenośnika
    »   bardzo mocne przenośniki do transportu odpadów o znacznym ciężarze
    »   wysoka szczelność konstrukcji
    »   możliwość niezależnego uruchamiania w ciągu za pomocą skrzynki obsługowej
    »   możliwość elektronicznego monitoringu pracy urządzenia i przebiegu taśmy

PODESTY, TRYBUNY SORTOWNICZE, KONSTRUKCJE WSPORCZE W
DOWOLNYCH ROZMIARACH I FORMIE NA POTRZEBY INSTALACJI
RECYKLINGOWYCH