Przenośniki i podzespoły transportu
»  Do wyposażenia linii technologicznych w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i cementowniach.
»  Specjalistyczne przenośniki ślizgowe
»  Do transportu i sortowania odpadów.
»  Przenośniki łańcuchowe
»  Do transportu materiałów ciężkich.
Zgrzeblarka pokrywkowa do produkcji waty (693-3w)
Maszyna przeznaczona do pracy w liniach do produkcji waty. Produktem końcowym jest pokład runa przeznaczony do dalszej przeróbki na watę. » pobierz
Zgrzeblarka pokrywkowa z automatyczną wymianą garów CZ 696
Zaletami naszej najnowszej wersji zgrzeblarki są: niezależny napęd pokryw, system elektronicznej kontroli pokładu zasilającego między zasobnikiem i zgrzeblarką, regulator średnio- i długoodcinkowy, nowy system odpylania przystosowany do centralnego systemu odprowadzania odpadów. Maszyna jest w pełni zautomatyzowana tj. wyposażona w sterownik do swobodnego programowania pracy maszyny.  » pobierz
Zgrzeblarka UNICARD CZ 697
Maszyna, która znaczącą przyczynia się do zmniejszenia wszystkich kosztów produkcji skręconej przędzy. Jest wykorzystywana w technologicznym procesie zastępując konwencjonalną zgrzeblarkę z pokrywkami wędrującymi i dwoma przejściami rozciągowymi. Produktem końcowym UNICARDA CZ 697 jest uregulowana taśma o właściwościach zgodnych z taśmą z drugiego przejścia rozciągowego, która jest dostarczana do działa przędzenia bezwrzecionowego. Cały pomysł oparty jest na planie ustawienia zgrzeblarki z pokrywkami stałymi i ze zwiększoną szybkością bębna zgrzeblącego i głównego cylindra tak aby polepszyć skuteczność i zwiększyć kompletny proces zgrzeblenia. Urządzenie do przewlekania razem z systemem kontrolującym powoduje, iż otrzymywana jest taśma o równomiernym numerze i wysokiej klasie » pobierz
Wilk zgrzeblący AB5C/s (stacjonarny)
Wilk zgrzeblący jest stosowany na etapie wstępnym obróbki włókien, w celu rozwłókniania, mieszania i częściowego czyszczenia poprzedzającego zgrzeblenie na zespołach zgrzeblarkowych. Przeznaczony jest zatem do pracy w oddziałach przygotowawczych przędzalń zgrzeblnych i czesankowych. » pobierz
Wilk zgrzeblący AB5C/o (obrotowy)
Bardziej intensywne rozwłóknianie jest uzyskiwane poprzez podwójne i potrójne wilkowanie. W takich przypadkach wilk może być dostarczony w wersji obrotowej, zamontowany na platformie obrotowej.
Zasilarka wagowa o szerokości roboczej 1020 i 1600 mm (z wagą elektroniczną)
Urządzenie ważące pozwala na dokładne odważanie zadanych porcji surowca, które przekazywane są na zbiorczy przenośnik mieszający. Zasilarka wagowa jest produkowana w następujących wersjach:
- AG 37Ew z krótkim transporterem zasilającym
- AG 37Ew-1 przystosowana do pracy z zasysaczem
- AG 37Ew-2 z długim transporterem zasilającym, stosownie do wymagań klienta. » pobierz
Zasilarka rozczesująca o szerokości roboczej 1020 i 1600 mm
Jest to pierwsze urządzenie w linii technologicznej, przeznaczone do wstępnej obróbki bawełny oraz włókien sztucznych bawełnopodobnych. Zadaniem tej zasilarki jest wstępne rozwłóknianie mocno zbitego surowca z beli oraz przekazywanie go na zbiorczy przenośnik mieszający. Jest ona produkowana
w wersjach jak Zasilarka wagowa AG37, AG37-1, AG37-2, AG40E.
Zasilarka rozczesująca AG 40
Zasilarka AG-40 E przeznaczona jest do wstępnego rozluźniania bawełny i włókien chemicznych bawełnopodobnych, odpowiedniego dozowania przy pomocy urządzenia wagowego i podawania na zbiorczy przenośnik mieszający kilka rodzajów surowca. Zapewnia więc ona założony procentowy stosunek poszczególnych rodzajów użytych surowców. W celu wyeliminowania ręcznego nakładania surowca, transporter podający przystosowany jest do załadunku całej beli o masie do 300kg.
Zasilarka ma zastosowanie w zestawach (liniach) technologicznych w przemyśle bawełnianym i nie tylko, w ilości 3 do 5 maszyn. » pobierz
Zasysacz AN 12-1
Służy do transportu pneumatycznego surowca pomiędzy poszczególnymi maszynami linii oraz do odpylania drobnych zanieczyszczeń i kurzu. » pobierz
Zasobnik dozujący odpady AZ-O
Przeznaczony do wstępnego oczyszczania odpadów i równomiernego ich dozowania. Większe cząstki pyłu lub drobne włókna osadzają się w zasobniku pod wpływem siły ciężkości, dzięki gwałtownemu zmniejszeniu prędkości przy przejściu z przewodu ssąco-tłoczącego do dużego przekroju komory. Zasobnik dozujący odpady jest traktowany jako pierwszy stopień oczyszczenia odpadów zwrotnych. Osadzone wewnątrz filtra odpady zwrotne wydalane są przez dwa wałki do zbiorczego przenośnika mieszającego UU31 stojącego pod zasobnikiem. » pobierz
Rozluźniarko-oczyszczarka AE31
Maszyna jest stosowana do rozluźniania i czyszczenia bawełny oraz rozluźniania włókien chemicznych. » pobierz
Rozluźniarka AE33
Maszyna jest stosowana do rozluźniania włókien chemicznych o długości do 90 mm. Rozluźniarka jest przystosowana do pneumatycznego odbioru surowca, może pracować jako osobna maszyna w dowolnym punkcie agregatu trzepalni - przy zasilaniu zasobnikiem AZ 27. Maszyna instalowana jest w ciągach technologicznych gdzie potrzebna jest duża wydajność. » pobierz
Rozdzielacz pneumatyczny dwudrogowy AL11-1
Jest to jednostka pomocnicza w zestawie urządzeń służąca do dozowania surowca z jednego zespołu do dwóch dalszych.
Rozdzielacz wielodrogowy AL12
Służy przede wszystkim do zasilania zasobników AZ. Składa się z przewodu zasilającego o przekroju prostokątnym przechodzącego w pobliżu wentylatora w przekrój okrągły, wentylatora oraz zespołu sterowania. » pobierz
Zasobnik bunkrowy AZ 32
Jest przeznaczony do zasilania zgrzeblarek surowcem w automatycznych liniach technologicznych. Zastosowanie nowego elektronicznego regulatora pozwala na automatyczne zmiany obrotów wałka zasilającego zależne od ciśnienia w komorze formującej. Wpływa to na niższą nierównomierność pokładu zasilającego. » pobierz
Zasobnik bunkrowy AZ 35
Służy do zasilania zgrzeblarek surowcem włókienniczym w automatycznych liniach potokowych obejmujących przerób surowca od beli do taśmy zgrzeblarkowej i w liniach do produkcji taśmy półfabrykatu do produkcji patyczków higienicznych. » pobierz
Oczyszczarka stopniowa AR5
Jest przeznaczona do czyszczenia bawełny w zestawie maszyn rozluźniająco-czyszczącym. » pobierz
Oczyszczarka osiowa AR6
Maszyna posiada dwa bębny trzepiące. Działa na zasadzie pneumatycznie wymuszonego przepływu surowca. Przeznaczona jest do czyszczenia bawełny. » pobierz
Wentylator transportowy UC13-47
Stosowany do transportu surowca oraz do transportu pyłu i odpadów do filtrów. Współpracuje z zasysaczem AN 12-1. » pobierz
Zbiorczy przenośnik mieszający UU31
Służy do transportu warstwowo ułożonego pokładu bawełny oraz włókien chemicznych lub ich mieszanek. Odbiera on surowiec z 2 do 5 zasilarek rozczesujących lub zasilarek wagowych. Pokład surowca jest rozluźniany przez bęben trzepiący i przekazywany do systemu pneumatycznego transportu surowca. » pobierz
Instalacja transportu i odpylania
Komplet rur, łuków, lei itp. służących do pneumatycznego transportu surowca i odpylania.
Paczkowarka UK-3
Stosowana w liniach do produkcji waty. Przy produkcji większych paczek (500 i 1000 g) proces wykonywany jest w systemie jednotorowym. Dla paczek do 200g może być wykonywany dwutorowo, całkowicie niezależnie od siebie tzn.
50 i 50g, 50 i 100g, 100 i 100g, 100 i 200g. »
pobierz
Filtr rotacyjny AW19 i AW23
Jest przeznaczony do filtrowania powietrza w zestawach czyszczących bawełnę oraz do przejęcia odpadów spod zgrzeblarek i maszyn czyszczących. » pobierz
Mieszarka wielokomorowa MW 6
Posiada 6 komór. Każda komora wyposażona jest w parę wałków zasilających i bęben rozluźniający. Prędkość tych wałków w każdej następnej komorze wzrasta stopniowo celem optymalizacji procesu mieszania. Mieszarka stosowana jest do bawełny jak i włókien chemicznych o długości włókna do 80mm. » pobierz
Odpylarka mikropyłów OM-1
Służy do oczyszczenia bawełny z mikropyłów i drobnych zanieczyszczeń roślinnych. » pobierz
Aparat do szlifowania bębnów CM 42
Służy do szlifowania bębnów i zbieraczy zgrzeblarek przed nawinięciem obicia.
Wałek polerujący CM 43
Służy do polerowania obić na bębnach i zbieraczach zgrzeblarek, w celu usunięcia zadziorów i gratu, powstałego podczas szlifowania obić.
Wałek czyszczący CM 44
Jest stosowany okresowo do czyszczenia obicia na bębnie głównym i zbieraczu zgrzeblarek.
Wałek ostrzący z biegaczem CM45
Stosowany do szlifowania zużytych, sztywnych obić na bębnach i zbieraczach zgrzeblarek, w celu przywrócenia parametrów użytkowych. Może być także zastosowany do szlifowania obić giętkich.
Jednostka napędowa CM47
Służy do napędzania w/w typów wałków.
Aparat do nawijania obić CM 48
Przeznaczony do nawijania sztywnego obicia piłowego na bębny i zbieracze zgrzeblarek. Zapewnia właściwy naciąg i równomierne ułożenie drutu.
Rozwłókniarka NOV 001
Przeznaczona jest do rozwłókniania ścinanych w toku produkcji obrzeży wykładzin, dywanów i innych materiałów tego typu. Urządzenie może pracować:
- w ciągu technologicznym wyposażonym w transport pneumatyczny, sprzężony zwrotnie z układem zasilania linii;
- z indywidualnym odprowadzaniem włókien przez wentylator odsysający.
Rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają regulację układu bębnów w zależności od grubości rozwłóknianych materiałów. Zwarta obudowa, małe gabaryty i proste warunki przyłącza to kolejne zalety tego urządzenia. »
pobierz
Skrzynia biegów SB-102
Służy do zmiany zakresu prędkości jazdy maszyn roboczych. Skrzynia może być stosowana w następujących maszynach kołowych, wyposażonych w hydrodynamiczny układ napędu jazdy, takich jak: ładowarki, spycharki, równiarki, zgarniarki, walce drogowe, wywrotki, wózki widłowe, wiertnice SWW, wozy paliwowo-smarujące SWPS-4, nośniki kontenerów, lokomotywy spalinowe wąskotorowe i inne. » pobierz
Wciągarka hydrauliczna WH -321
Wciągarka hydrauliczna WH 321 przeznaczona jest do żurawi samojezdnych hydraulicznych o udźwigu 16000-40000 kg. Może być stosowana jako główna, pomocnicza oraz jako wciągarka mechanizmu zmiany wysięgu w żurawiach z wysięgnikiem kratowym. » pobierz
Rozdrabniacz jednowałowy z dociskiem hydraulicznym FRoz1300
Przeznaczony do rozdrabniania odpadów przemysłowych i komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, drewna, gumy itp. » pobierz
Perforator FPer 1200 
Służy do dziurawienia tworzyw sztucznych (butelki PET), które transportowane są do prasy belującej. » pobierz