ROK
PRODUKCJI

FIRMA

PROJEKT
2017
   
2016
AK NOVA Sp. z o.o.
ul. Mrągowskiej 3, 60-161 Poznań

Legnica LPGK Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-200 Legnica
Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych na terenie
Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach

Dostawa i montaż kabiny sortowniczej na terenie RIPOK w Legnicy
2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o.
75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa


Zakład Techniki Ochrony Środowiska
FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica

NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8, Lubań
Control Process
ul. Obrońców Modlina 16 30-733 Kraków

AMEST KAMIEŃSK Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
Dostawa i montaż technologicznej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych dla stacji przeładunkowej odpadów komunalnych
SPOK na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
RIPOK w Sianowie.

Dostawa i montaż linii technologicznej w ramach Projektu: "Rozbudowa
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie
Wielkopolskim"

Dostawa i montaż stacji załadowczej tj. linii sortowniczej dla frakcji podsitowej
80mm odpadów komunalnych

Dostawa  i montaż linii sortowniczej odpadów komunalnych


Dostawa i montaż dozownika transportującego wraz z zespołem przenośników
taśmowych na potrzeby linii sortowniczej

Montaż linii do transportu rozdrobnionych odpadów gabarytowych w Centrum
Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

Dostawa i montaż  linii sortowniczych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Olsztynie

Dostawa i montaż urządzeń i instalacji wyposażenia technologicznego segmentu
mechanicznej obróbki odpadów na terenie budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Ruszczynie
2014
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
01-040 Warszawa
ul. Stawki 40

AK NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
60-161 Poznań
ul. Mrągowska 3

WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o
z siedzibą w Pyrzowicach
42-625 Pyrzowice
ul.Centralna 6

ZTOŚ FOLEKO Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Spacerowa 3

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
01-040 Warszawa
ul.Stawki 40

SITA Jantra Sp. z o.o.
70-671 Szczecin
ul.Księżnej Anny 1
Wykonanie i montaż linii sortowniczej dla ZZO Stargard Sp.z o.o. Łężyca
(w realizacji)


Stacja przeładunkowa odpadów - LubskoWykonanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF - Lubań
(w realizacji)Wykonanie linii sortowniczej - Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.


Wykonanie i montaż linii sortowniczej dla Celowego Związku Gmin "PREKOBUD"
z siedzibą w Bełżycach ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce


Wykonanie i montaż lini do produkcji paliwa alternatywnego RDF - Mirowo
2013
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-100 Sławno
ul.Polanowska 43

SITA Jantra Sp. z o.o.
70-671 Szczecin
ul.Księżnej Anny 1

AK NOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
60-161 Poznań
ul. Mrągowska 3

REMONDIS Szczecin
71-210 Szczecin
ul.Żołnierska 56

Sortownia Odpadów Komunalnych w miejscowości
Lubochnia Górki gmina Lubochnia - SITA Polska
02-981 Warszawa

Sortownia Odpadów Komunalnych w Kartowicach
gmina Szprotawa
Wykonanie kwatery, placu kompostowego, drogi dojazdowej
Wykonanie i montaż lini sortowniczejWykonanie linii sortowniczejDostawa i montaż przenośników separatora elektromagnetycznego
oraz sita bębnowego - Wardyń Górny


Wykonanie linii sortowniczej RDF przy ul.Bronowickiej
Wykonanie lini sortowniczej do zbiórki selektywnej przy ul.Bronowickiej


Wykonanie linii sortowniczejWykonanie linii sortowniczej i robót budowlanych
2012
Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
gmina Nowogard


Zakład Gospodarki Odpadami z Zielonej Górze
Sortownia "RACULA"

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
07-401 Ostrołeka
ul.Kołobrzeska 5

Zakład Usług Komunalnych
58-250 Pieszyce
ul.Bielawska 6
Kompletna dostawa, montaż, szkolenie załogi i uruchomienie urządzeń
technologicznych linii sortowniczej.
Rozbudowa linii sortowniczej

Rozbudowa linii sortowniczej


Transportery przenośnikowe wraz z wyposażeniemWykonanie i montaż lini sortowniczej
2011
Gmina Miasta Zambrów
18-300 Zambrów
ul.Fabryczna 3

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
59-800 Lubań
ul.Lwówecka 8

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
ul.Wiejska 23
Budowa, montaż i wyposażenie linii sortowniczej.
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze
gmina Zambrów.

Budowa instalacji i mechanicznej obróbki odpadów komunalnych - dostawa, montaż
i rozruch linii sortowniczej
Wyposażenie linii sortowniczej i linii do prasowania

Dostawa i montaż linii sortowniczej
Lista projektów zrealizowanych  przez FALUBAZ POLSKA Spółka Akcyjna S.K.A. od 2011 roku