Aktualne wydarzenia i komunikaty
                                     Komunikat Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna
                                                              w sprawie znaku towarowego FALUBAZ

Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z niepokojem obserwuje błędną
komunikację, pojawiającą się w mediach,
w sprawie dotyczącej znaków towarowych FALUBAZ.
Żywiąc szacunek dla lokalnej społeczności, Kibiców sportu żużlowego oraz pozostałych osób zainteresowanych, nie możemy
pozostać obojętni na próby kreowania nieprawdziwego obrazu sprawy. Tym samym uprzejmie zapraszamy do zapoznania się
z niniejszym komunikatem.

Spółka Falubaz nie jest zainteresowana uniemożliwieniem korzystania z nazwy FALUBAZ ZKŻ-owi w rozgrywkach żużlowych.
Przeciwnie - Zielonogórski Klub Żużlowy S.S.A. korzysta z marki FALUBAZ za zgodą Spółki Falubaz, na podstawie umowy
licencyjnej zawartej w 2009 roku.

Przypominamy, że nazwa FALUBAZ od powstania trwała wyłącznie przy przedsiębiorstwie Lubuska Fabryka Zgrzeblarek
Bawełnianych. Wtedy też tworzyła się historia - już w roku 1957 Fabryka zarejestrowała znak towarowy FALUBAZ.
Każdy wielbiciel sportu żużlowego wie, że w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych Fabryka Falubaz aktywnie wspierała
zielonogórski żużel. Przywiązanie do marki patrona przekazywano z pokolenia na pokolenie. Nie wyobrażano sobie
zielonogórskiego żużla bez wsparcia Falubazu.
Jednak w roku 1991 klub żużlowy zaprzestał współpracy z Falubazem. Porzucił nazwę na rzecz kolejnych, zmieniających się
sponsorów. Klub żużlowy nie był zainteresowany FALUBAZEM przez zgoła 18 lat. Wbrew twierdzeniom klubu - nazwy
FALUBAZ nigdy nie wyrzekła się jedynie Fabryka oraz Kibice.

Mimo burzliwego okresu transformacji gospodarczej, udało nam się w niezmienionym miejscu kontynuować działanie Zakładów
pod postacią Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna - niezmiennie kultywującej tradycje, posiadającej
wyłączne prawa do znaku towarowego FALUBAZ.
Falubaz Polska to obecnie dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które kontynuuje i rozwija produkcję rozpoczętą w
1947 roku przez Lubuską Fabrykę Zgrzeblarek Bawełnianych "POLMATEX-FALUBAZ", kojarzoną z projektowaniem i
produkcją maszyn włókienniczych. Obecnie główne obszary działalności przedsiębiorstwa to technika środowiska, budowa
maszyn, obróbka metali. Projektujemy i produkujemy: maszyny włókiennicze, sortownie odpadów komunalnych, elementy
maszyn budowlanych i kopalnianych, przenośniki i podzespoły transportu do wyposażenia linii technologicznych w zakładach
przemysłu motoryzacyjnego i cementowniach. Posiadamy własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, bogaty park maszynowy
oraz wysoko wykwalifikowany personel. Nasze maszyny pracują w wielu krajach na całym świecie, m. in. w Rosji, Czechach,
Bułgarii, Meksyku, Urugwaju, Turcji, Iranie, Iraku, na Węgrzech. Na rynku polskim jesteśmy wiodącym producentem,
dostarczającym linie do segregacji odpadów komunalnych. Takich instalacji na terenie naszego kraju jest 248, w tym Spółka
Falubaz dostarczyła ich aż 120. Stanowi to bardzo duży udział w tym, jakże ważnym dla nas wszystkich, obszarze - ochronie
środowiska. Jednak, co dla nas najważniejsze, niezmiennie produkujemy i chcemy się rozwijać w naszym regionie
zielonogórskim.
W dbałości o dobro renomowanej marki FALUBAZ, w roku 2008 postanowiliśmy ponownie (przez rejestrację) potwierdzić
nasze prawa do znaków towarowych FALUBAZ oraz FALUBAZ S.A. Nikt nie myślał wtedy kwestionować oczywistego stanu
- FALUBAZ przynależy do Fabryki Falubaz, jednak z gotowością do udzielenia nazwy lubuskiemu sportowi, przede wszystkim
zielonogórskiemu klubowi żużlowemu.

Z końcem roku 2008 stało się - klub żużlowy, dzięki wytrwałej postawie Kibiców i inicjatywie Spółki, przypomniał sobie o
historycznych związkach z Falubazem i w grudniu poprosił Spółkę o wyrażenie zgody na używanie przez nasz klub historycznej
i legendarnej nazwy drużyny "KS Falubaz" (pisownia jak w oryginale wniosku).
Spółka Falubaz bez problemu, w dobrej wierze umożliwiła świeżo powstałemu w 2006 roku Zielonogórskiemu Klubowi
Żużlowemu S.S.A. korzystanie ze znaku towarowego FALUBAZ. Strony zgodnie, uczciwie ograniczyły to prawo do działalności
sportowej oraz marketingowej klubu żużlowego. Jednocześnie - wbrew pojawiającym się opiniom - Spółka nigdy nie osiągała z
udzielania prawa do nazwy FALUBAZ wymiernych korzyści materialnych.
Powrót do nazwy z przeszłości z dumą i szacunkiem zaprezentowany został przez Klub, i entuzjastycznie przyjęty przez
sympatyków zielonogórskiego żużla, jednocześnie promując naszą markę - markę  zakładów Falubaz. ZKŻ S.S.A. podziękował
za wsparcie władzom zakładów Falubaz podczas jubileuszowej gali.

Zielonogórski Klub Żużlowy S.S.A. nie potrafił jednak dochować zawartej umowy. Historyczną i legendarną nazwę (ponownie
pisownia z oryginału wniosku klubu) bez naszej zgody zwyczajnie skomercjalizował, tworząc kolejne produkty. Następnie, w
roku 2015 podjął krytyczną i brzemienną w skutkach decyzję - sam zgłosił do rejestracji znak FALUBAZ, bezpodstawnie
twierdząc przy tym, że jest twórcą, właścicielem i wyłącznym dysponentem prawa do nazwy FALUBAZ. Aktualnie ZKŻ -
spółka utworzona w 2006 roku - twierdzi, że posiada prawa do znaku FALUBAZ od roku 1973, co budzi nasze zdziwienie.
Należy zatem zrozumieć, że niedopuszczalne działanie ZKŻ S.S.A. musiało się spotkać ze zdecydowaną reakcją Spółki Falubaz.
Stąd też aktualnie trwa postępowanie zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem - odzyskania praw do znaku
FALUBAZ przez Spółkę Falubaz.

Uspokajając Kibiców, przypominamy działaczom, że - niezależnie od wyniku sprawy - aktualnie celem Spółki Falubaz nie jest
odebranie możliwości oznaczania klubu żużlowego mianem FALUBAZ w rozgrywkach żużlowych. Postawiono nas jednak przed
koniecznością potwierdzenia pełni praw Spółki do nazwy i znaków FALUBAZ, co czynimy. Korzystanie ze znaków FALUBAZ
może się bowiem odbywać wyłącznie przy poszanowaniu tradycji i praw Spółki. Zawsze jednak jesteśmy w gotowości do
udzielenia prawa do korzystania z naszej nazwy, szczególnie w obszarze sportu.
Wierzymy również, że ponowne, zupełnie niepotrzebne, zamieszanie wokół nazwy FALUBAZ nie jest próbą znalezienia przez
ZKŻ S.S.A. argumentów, pozwalających na wprowadzenie do nazwy zielonogórskiego klubu tylko i wyłącznie nazwy innego
sponsora, co przekreśliłoby wieloletnią współpracę klubu żużlowego ze Spółką Falubaz, z niekorzyścią również dla Miasta i
środowiska Kibiców.
Niezmiennie zapraszamy ZKŻ S.S.A. do powrotu do rozmów i polubownego zakończenia sprawy, co pozwoli skupić uwagę
klubu i Kibiców na niełatwych zmaganiach sportowych.

Prosimy o wyrozumiałość w dotychczasowym, oszczędnym wyrażaniu stanowiska przez Spółkę. Falubaz Polska S.A. S.K.A.
pozostaje w przekonaniu, że sprawy tego typu nie powinno się załatwiać w mediach. Jednak wywołany w swojej sprawie,
zajmuje stanowisko i jest gotowy udzielać merytorycznych wyjaśnień.

Zielona Góra, 21 marca 2019 r.

Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

 
Rozbudowa punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, nowoczesna sortownia z instalacją do mechaniczno-ręcznego sortowania surowców wtórnych i kompostownia do przetwarzania odpadów zielonych. W Lubaniu zakończono kolejny etap rozbudowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.