Aktualne wydarzenie
Konsorcjum spółek Awbud (lider) oraz Falubaz pozyskało kontrakt na budowę zakładu zagospodarowania odpadów za 71,1 mln zł brutto.
Zadanie obejmuje budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie (powiat sieradzki). Planowany termin realizacji inwestycji to luty 2017 r. - październik 2018 r. Zamawiającym spółka Ekotekno z Częstochowy.